Печат на тази страница

СПИСЪК НА ПОЛУЧИЛИТЕ МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ
IESOL - ЛОНДОН
(INTERNATIONAL ENGLISH for SPEAKERS of OTHER LANGUAGES)
ВЪНШНА НЕЗАВИСИМА БРИТАНСКА ИЗПИТНА КОМИСИЯ
БЕЗСРОЧЕН ДОКУМЕНТ ЗА НИВО НА ВЛАДЕЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ЦЯЛ СВЯТ


Lora angelovaЕ-мейл:
lora.angelova11
@gmail.com

Лора Ангелова Ангелова
род. 1991

Завършила немска езикова гимназия в град Ловеч. Студентка по право в СУ. Онлайн индивидуални уроци от дома. След подготовка по тестове на Лондон ESOL Past Tests за ниво С1 получила сертификат за преводач. Изпита се състоя в Първа Английска Гимназия София на 16.06.2013 г.

Лора Ангелова Ангелова


на 16.06.2013

Expert C1

180713/8984-75/877020/
BZQ6456/F/11/07/91
5500816547/20

Ivelina Ruseva NikolovaЕ-мейл:
iv_ruseva9@abv.bg

Ивелина Русева Николова
род. 1990

Студентка в Икономически университет - Варна. Онлайн обучение по английски език с подготовка по тестове на Лондон ESOL Past Tests. На 16.12.2012 след подготовка по тестове за ниво В2 получила международен сертификат. Изпита се състоя в Първа Английска Гимназия София.

Margarita Valcheva - C1


на 16.12.2012

Communicator - В2

090113/8984-74/877020/
ALO1705/F/09/09/90
606778926/10

Зорница Боянова ДренскаЕ-мейл:
manika_991990
@abv.bg

Зорница Боянова Дренска
род. 1999

Ученичка в училище в 6/7 клас ОУ Иван Хаджийски – Троян. Онлайн и присъствено обучение по английски език с подготовка по тестове на Лондон ESOL Past Tests. На 10.06.2012 след подготовка по тестове за ниво A2 получила международен сертификат. Изпита се състоя в Първа Английска Гимназия София.

Margarita Valcheva - C1


на 10.06.2012

Waystage A2

070712/8962-02/877020/
YZJ8879/F/18/09/99
606605658/50

Пламена Йорданова Дошкова1Е-мейл:
ishtar_consult
@abv.bg

Пламена Йорданова Дошкова
род. 1999

Ученичка в училище в 6/7 клас СОУ Климент Охридски- Троян. Онлайн и присъствено обучение по английски език и подготовка по тестове на Лондон ESOL Past Tests. На 10.06.2012 след подготовка по тестове за ниво A2 получила сертификат международен преводач. Изпита се състоя в Първа Английска Гимназия София.

Margarita Valcheva - C1


на 10.06.2012

Waystage A2

070712/8962-02/977020/
YZJ8844/F/26/04/99
606605658/30

Маргарита Вълчева ВълчеваЕ-мейл:
margo.vv@gmail.com

Маргарита Вълчева Вълчева
род. 1987

Занятие: инжинер дизайнер, родно място: Казанлък. Онлайн индивидуални уроци от дома по тестове на Лондон ESOL Past Tests. На 10.06.2012 след подготовка по тестове за ниво С1 получила сертификат за преводач. Изпита се състоя в Първа Английска Гимназия София.

Margarita Valcheva - C1


на 10.06.2012

Expert-C1

140712/8984-75/877020/
ZBE6777/F/04/11/87
606613622/230

Александрина Петрова КръстеваЕ-мейл:
alexandrinakrusteva
@ymail.com

Александрина Петрова Кръстева
род. 1991

Завършила немска езикова гимназия в град Ловеч. Студентка по право в СУ. Онлайн индивидуални уроци от дома. След подготовка по тестове на Лондон ESOL Past Tests за ниво С1 получила сертификат за преводач. Изпита се състоя в Първа Английска Гимназия София на 18.12.2011г.

CERTIFICATE ESOL


на 18.12.2011

Expert-C1

130112/8984-75/877020/
WVD2434/F/21/06/91
606449582/20

Дилян Петров ПетровЕ-мейл:
petrov_dilyan@abv.bg

Дилян Петров Петров
род. 1986

Онлайн индивидуални уроци от дома по системата на Pre-Intermediate Headway Oxford. Получил международен сертификат за ниво за работа В1 от 13.12.2009. Подготовката за изпит В1 – по тестове на Лондон ESOL Past Tests. Изпита се състоя в Първа Английска Гимназия София.
На 18.12.2011 след подготовка по тестове за ниво С1 получил сертификат за преводач.

CERTIFICATE ESOL на 13.12.2009
Achiever-В1
190209/8984-73/877020/
JGB0682/M/24/04/86

CERTIFICATE ESOL на 18.12.2011
Expert-C1
130112/8984-75/877020
/OJD0295/m/14/03/606449582/10


snimka DimoЕ-мейл:
ddimov1@gmail.com

Димо Иванов Димов
род.1985

С международен сертификат за ниво за работа В1 в 12 клас.Учил английски в паралелка туризъм 2 часа седмично и индивидуални частни уроци в 3 нива по системите Cambridge и Headway. На 13.06.2011 получил сертификат C1 за преводач на изпит в Първа Английска Гимназия София след Upper Intermediate, Advanced Headway и подготовка по тестове ESOL.

CERTIFICATE ESOL на 02.07.2003
Achiever-В1
YFW4906/877020/
505243/25/02/1985

CERTIFICATE ESOL на13.06.2011
Expert-C1
YFW4906/M/25/02/
85606309088/130


Валентина Василева ПеевскаЕ-мейл:
valentina_peevska
@yahoo.com

Валентина Василева Пеевска
род. 1981

С международен сертификат за ниво за работа В1 от 17.04.2007. В средното общообразователно училище изучавал английски език по 2 часа седмично и в курсове по системата на Pre-Intermediate и Intermediate Headway Oxford. Подготовката за изпит В1 – по тестове на Лондон ESOL Past Tests. На 13.06.2011 получила сертификат C1 за преводач на изпит в Първа Английска Гимназия София след онлайн подготовка по тестове ESOL от Северна Италия, където живее.

CERTIFICATE ESOL на 17.06.2007
Achiever-В1
SFR0070/877020/
629004/17/04/1981

ESOL CERTIFICATE на 13.06.2011
Expert-C1
SFP0070/F/17/04/
81 606309088/150


Розита Румянова ТодороваЕ-мейл:
r.r.todorova@gmail.com

Розита Румянова Тодорова
род. 1987

Онлайн индивидуални уроци от дома по системата на Upper-Intermediate Headway Oxford.   Получилa международен сертификат за ниво С1 от 13.06.2011. Подготовката за изпит С1 – по тестове на Лондон ESOL Past Tests. Изпита проведен в Първа Английска Гимназия София.

CERTIFICATE ESOL


на 13.06.2011

Expert-C1
150711/8984-75/877020/
VFW3603/F/13/07/87
606309088/170


Георги Мариянов МоровяковЕ-мейл:
freeskier@abv.bg

Георги Мариянов Моровяков
род. 1986

Онлайн индивидуални уроци от дома по системата на Pre-Intermediate Headway Oxford.   Получил международен сертификат за ниво за работа В1 от 13.06.2010. Подготовката за изпит В1 – по тестове на Лондон ESOL Past Tests. Изпита проведен в Първа Английска Гимназия София.

CERTIFICATE ESOL


на 13.06.2010

Achiever-В1
010710/8984-73/877020/
PXE 5041/M/04/01/86
60599387/100


Десислава Димитрова
Е-мейл:
desidimitrova7@gmail.com

Десислава Николаева Димитрова
род. 1983

Онлайн индивидуални уроци от дома по системата на Pre-Intermediate Headway Oxford. Получила международен сертификат за ниво за работа В1 от 13.06.2010. Подготовката за изпит В1 – по тестове на Лондон ESOL Past Tests. Изпита проведен в Първа Английска Гимназия София.

ESOL CERTIFICATE


на 13.06.2010

Achiever-В1
010710/8984-73/877020/
PXE5016/F/20/12/83
60599387/80


Илчо Иванов Лодарски1Е-мейл:
lodarski.ilcho
@yahoo.com

Илчо Иванов Лодарски
род. 1981

Онлайн индивидуални уроци от дома по системата на Pre-Intermediate Headway Oxford.   Получил международен сертификат за ниво за работа В1 от 13.12.2009. Подготовката за изпит В1 – по тестове на Лондон ESOL Past Tests. Изпита проведен в Първа Английска Гимназия София.

CERTIFICATE ESOL


на 13.12.2009

Achiever-В1
070110/8984-73/877020/
OJD0307/M/17/09/81
605839372/40


Павлина Илиянова ИлиеваЕ-мейл:
pukkyy@abv.bg

Павлина Илиянова Илиева
род. 1986

Учила английски език в езикова паралелка на реална гимназия. След 12 клас се готви за С1 ниво по тестове, но решава да положи изпит за ниво В2. Получила международен сертификат за ниво за обучение В2 от 13.12.2009.

CERTIFICATE ESOL


на 14.06.2009

Communicator-В2
040110/8984-74/ 877 020/
JGB9043/F/15/04/86
605836951/140


Йона Маринова ТабаковаЕ-мейл:
imt_82@abv.bg

Йона Маринова Табакова
род. 1982

Получила международен сертификат за ниво за работа В1 от 14.06.2009. В средното общообразователно училище изучавала английски език по 2 часа седмично и на индивидуални уроци по системата на Pre-Intermediate Headway Oxford. Подготовката за изпит В1 – по тестове на Лондон ESOL Past Tests.

ESOL CERTIFICATE


на 14.06.2009

Achiever-В1
190209/8984-73/877020/
KLC6290/F/26/02/82
605587152/710


Цветелина Антимова ДражковскаЕ-мейл:
viktorigirl@abv.bg

Цветелина Антимова Дражковска
род. 1983

Получила международен сертификат за ниво за работа В1 от 14.06.2009. В средното общообразователно училище изучавала английски език по 2 часа седмично и на индивидуални уроци по системата на Pre-Intermediate Headway Oxford. Подготовката за изпит В1 – по тестове на Лондон ESOL Past Tests.

CERTIFICATE ESOL


на 14.06.2009

Achiever-В1

080709/8984-73/877020/
JGB0760/F/01/08/83
605637152/620

Милен Минков Маринов1Е-мейл:
mm_dj_mix@abv.bg

Милен Минков Маринов
род. 1986

Получил международен сертификат за ниво за работа В1 от 07.12.2008. В средното общообразователно училище изучавал английски език по 2 часа седмично и на индивидуални уроци по системата на Pre-Intermediate Headway Oxford. Подготовката за изпит В1 – по тестове на Лондон ESOL Past Tests.

CERTIFICATE ESOL


на 07.12.2008

Achiever-В1

190209/8984-73/877020/
JGB0682/M/24/04/86
605558818/530

Владислав Асенов АсеновЕ-мейл:
vladi.assenov
@gmail.com

Владислав Асенов Асенов
род. 1984

Получил международен сертификат за ниво за работа В1 от 07.12.2008. В средното общообразователно училище изучавал английски език по 2 часа седмично и в курсове по системата на Pre-Intermediate Headway Oxford. Подготовката за изпит В1 – по тестове на Лондон ESOL Past Tests.

ESOL CERTIFICATE


на 07.12.2008

Achiever-В1

190209/8984-73/877020/
JGB0784/M/08/04/84
605558818/580

Маргарита Веселинова Терзиева1Е-мейл:
Margarita_Terzieva85
@yahoo.com

Маргарита Веселинова Терзиева
род. 1985

Получила международен сертификат за ниво за работа В1 от 07.12.2008. В средното общообразователно училище изучавала английски език по 2 часа седмично и на индивидуални уроци по системата на Pre-Intermediate Headway Oxford. Подготовката за изпит В1 – по тестове на Лондон ESOL Past Tests.

CERTIFICATE ESOL


на 07.12.2008

Achiever-В1

190209/8984-73/877020/
JGB0625/F/02/04/85
605558818/520

Петя Димитрова ГергановаЕ-мейл:
petya.gerganova
@abv.bg

Петя Димитрова Герганова
род. 1984

Получила международен сертификат за ниво за работа В1 от 07.12.2008. В средното общообразователно училище изучавала английски език по 2 часа седмично и на индивидуални уроци по системата на Pre-Intermediate Headway Oxford. Подготовката за изпит В1 – по тестове на Лондон ESOL Past Tests.

CERTIFICATE ESOL


на 07.12.2008

Achiever-В

1

190209/8984-73/877020/
JGB0723/F/20/12/84
606858818/550


Климент Веселинов ВасилевЕ-мейл:
klimentvv@gmail.com

Климент Веселинов Василев
род. 1989

Учил английски в СОУ езикова паралелка. Взел ниво след подготовка по тестове ESOL на 13.06.2004, проведен в Първа Английска Гимназия София след Upper Intermediate Headway и подготовка по тестове ESOL. В момента живее в Австралия.

ESOL CERTIFICATE


на 16.06.2008

Expert-C1
HKV9771/M/29/08/
89 0605429660


Наталия Енева ДжабраиловаЕ-мейл:
natal4eto@mail.bg

Наталия Енева Джабраилова
род. 1983

Учила английски във ВТУ универсиет. Взела ниво В2 с над 75% след подготовка по тестове ESOL на 16.06.2008, проведен в Първа Английска Гимназия София след Upper Intermediate Headway и подготовка по тестове ESOL. В момента живее във Великобритания.

CERTIFICATE ESOL


на 16.06.2008

Communicator - В2
HGH1432/F/23/10/
83 0605396782


Юлияна Николаева СтойчеваЕ-мейл:
juli_cool_girl
@abv.bg

Юлияна Николаева Стойчева
род. 1991

В средното общообразователно училище изучавала английски език в езикова паралелка и в курсове по системата на Pre-Intermediate и Intermediate Headway Oxford. Подготовката за изпит В2 – по тестове на Лондон ESOL Past Tests. На 16.06.2008 получила сертификат В2 и на 14.06.2009 С1 за преводач на изпит в Първа Английска Гимназия София след н подготовка по тестове ESOL.

CERTIFICATE ESOL на 16.06.2008
Communicator B2
HGH1418/F/04/06/
91 0605396782

ESOL CERTIFICATE на 14.06.2009
Expert-C1
KLU8965 /F/04/06/
91 605693247/210


Симона Петева СпасоваЕ-мейл:
simona_spasova_
@abv.bg

Симона Петева Спасова
род. 1991

В средното общообразователно училище изучавала английски език в езикова паралелка и в курсове по системата на Pre-Intermediate и Intermediate Headway Oxford. Подготовката за изпит В1 – по тестове на Лондон ESOL Past Tests. Получила сертификат В2 и С1 за преводач на изпит в Първа Английска Гимназия София след подготовка по тестове ESOL.

CERTIFICATE ESOL на 16.12.2007
Achiever-В1
250108/898473/877020/
TVR7187/F/27/04/91

ESOL CERTIFICATE на 16.06.2008
Communicator B2
TVR7187/F/27/04/91
0605396782

ESOL CERTIFICATE на 14.06.2009
Expert-C1
TVR7187 /F/27/04/91
605693247/210


Sebastiana Kutsarska snimkaЕ-мейл:

Себастиана Радославова Куцарска
род. 1991

Получила международен сертификат за ниво за работа В1 от 16.06.2008. В средното общообразователно училище изучавала английски език по 2 часа седмично и в курсове по системата на Pre-Intermediate и Intermediate Headway Oxford. Подготовката за изпит В1 – по тестове на Лондон ESOL Past Tests.

CERTIFICATE ESOL


на 16.06.2008

Achiever-В1

HHL4373/F/25/09/
91 0605412299

Силвия Валериева ВърбановаЕ-мейл:
silviya.323@gmail.com

Силвия Валериева Върбанова
род. н1982

С международен сертификат за ниво за работа А2 от 16.06.2008. В средното общообразователно училище изучавала английски език по 2 часа седмично и в курсове по системата на Pre-Intermediate и Intermediate Headway Oxford. Подготовката за изпит В1 – по тестове на Лондон ESOL Past Tests.

CERTIFICATE ESOL


на 16.06.2008
 

Access - A2
HGH1456/F/22/05/
82 0605396782


Пламенка Занкова ИванчеваЕ-мейл:
ezikovcenter@abv.bg

Пламенка Занкова Иванчева

На 18.11.2006 получила сертификат C1 на изпит в Първа Английска Гимназия София след подготовка по тестове на Лондон ESOL Past Tests, след промяната на формата на изпита.

ESOL CERTIFICATE


на 18.11.2006

Expert-C1
PFC8441/877020/
616492/23/05/1962


Цвета Тихомирова РалчевскаЕ-мейл:
cveta_90@abv.bg

Цвета Тихомирова Ралчевска
род. 1990

Получила международен сертификат за ниво за работа В1 от 17.04.2007. В средното общообразователно училище изучавала английски език по 2 часа седмично и в курсове по системата на Pre-Intermediate и Intermediate Headway Oxford. Подготовката за изпит В1 – по тестове на Лондон ESOL Past Tests.

CERTIFICATE ESOL


на 17.06.2007

Achiever-В1

SFR0166/877020/
629004/16/07/1990

Антония Дилянова МончеваЕ-мейл:

Антония Дилянова Мончева
род. 1988

С международен сертификат за ниво за работа В1. В средното общообразователно училище изучавала английски език по 2 часа седмично и в курсове по системата на Pre-Intermediate и Intermediate Headway Oxford. Подготовката за изпит В1 – по тестове на Лондон ESOL Past Tests.

CERTIFICATE ESOL


на 17.06.2007

Achiever-В1

SFR0021/877020/
629004/09/11/1988

Симона Генадиева СтефановаЕ-мейл:
p1ngp0ng@abv.bg

Симона Генадиева Стефанова
род. 1989

В средното общообразователно училище изучавала английски език по 2 часа седмично и в курсове. Подготовката за изпит В1 – по тестове на Лондон ESOL Past Tests. Получила международен сертификат за ниво за работа В1.

CERTIFICATE ESOL


на 18.11.2006

Achiever-В1

LPG6234/877020/
607032/28/05/1989

Иван Радионов БукаревЕ-мейл:

Иван Радионов Букарев
род. 1990

С международен сертификат за ниво за работа В1. В средното общообразователно училище изучавал английски език по 2 часа седмично и в курсове по системата на Pre-Intermediate и Intermediate Headway Oxford. Подготовката за изпит В1 – по тестове на Лондон ESOL Past Tests.

CERTIFICATE ESOL


на 11.06.2006

Achiever-В1

LPG6098/877020/
607031/09/02/1990

Мина Мирославова Българанова
Е-мейл:
minabulgaranova@yahoo.com

Мина Мирославова Българанова
род. 1989

В средното общообразователно училище изучавала английски език по 2 часа седмично и в курсове по системата на Pre-Intermediate Headway Oxford. Подготовката за изпит В1 – по тестове на Лондон ESOL Past Tests. Получила международен сертификат за ниво за работа В1.

CERTIFICATE ESOL


на 11.06.2006

Achiever-В1

LPG6234/877020/
607032/28/05/1989

Петър Мирославов ХристовЕ-мейл:
peter@smshosting.bg

Петър Мирославов Христов
род. 1989


В средното общообразователно училище изучавал английски език по 2 часа седмично и в курсове по системата на Pre-Intermediate, Intermediate и Upper-Intermediate Headway Oxford. Подготовката за изпит В1 – по тестове на Лондон ESOL Past Tests.Получил международен сертификат за ниво за работа В1 и Communicator В2.

CERTIFICATE ESOL на 24.09.2005
Achiever-В1
IBI9045/877020/
584751/21/09/1989

ESOL CERTIFICATE на 18.11.2006
Communicator B2
IBI9045/877020/
616491/21/09/1989


Владислав Георгиев ГеоргиевЕ-мейл:

Владислав Георгиев Георгиев
род. 1985


В средното общообразователно училище изучавал английски език по 2 часа седмично и в курсове по системата на Pre-Intermediate, Intermediate и Upper-Intermediate Headway Oxford. Подготовката за изпит В1 – по тестове на Лондон ESOL Past Tests.Получил международен сертификат за ниво за работа В1 и Communicator В2.

CERTIFICATE ESOL на 24.09.2005
Achiever-В1
IBI9071/877020/
584751/04/02/1985

ESOL CERTIFICATE на 18.11.2006
Communicator B2
PFC8380/877020/
616491/04/02/1989


no imageЕ-мейл:
beti_sm@abv.bg

Елизабета Спасова Михова
род. 1985

Получила международен сертификат за ниво за работа В1 в 12 клас. В средното общообразователно училище изучавала английски език по 2 часа седмично и в курсове по системата на Headway Oxford – Pre-Intermediate и Intermediate. Подготовката за изпит В1 – по тестове на Лондон ESOL Past Tests.

ESOL CERTIFICATE


на 13.06.2004

 

Achiever-В1

YFW4894/877020/
505243/12/05/1985

 


Виолета Ангелова Вълчева1Е-мейл:
valchevavioleta
@yahoo.com

Виолета Ангелова Вълчева


Учила английски в СОУ езикова паралелка. Взела ниво за работа В1 в 12 клас след подготовка по тестове ESOL на изпит в Езикова Гимназия Плевен. На 13.06.2004 взела изпит В2 с над 75%, проведен в Първа Английска Гимназия София след Upper Intermediate Headway и подготовка по тестове ESOL. В момента студентка в София.

CERTIFICATE ESOL на 02.07.2003
Achiever-В1
YFW4979/877020/
505243

CERTIFICATE ESOL на13.06.2004
Communicator B2
YFW4979/877020/
541528


Мария Илиева КолеваЕ-мейл:
ann_marie@abv.bg

Мария Илиева Колева
род. 1984

Учила английски в СОУ езикова паралелка. С международен сертификат за ниво за работа В1 в 12 клас след подготовка по тестове ESOL на изпит в Езикова Гимназия Плевен.

CERTIFICATE ESOL


на 02.07.2003

Achiever-В1

YFW4980/877020/
505243/17/08/1984

no imageЕ-мейл:

Ирина Ангелова Владова
род. 1985

Учила английски в паралелка туризъм по 2 часа седмично. Получила международен сертификат за ниво за работа В1 в 12 клас след подготовка по тестове ESOL на изпит в Езикова Гимназия Плевен.

CERTIFICATE ESOL


на 02.07.2003

Achiever-В1

YFW4894/877020/
505243/12/05/1985