Сертификати за владее на английски език


Днес, във века на комуникациите и във време, когато глобализацията е факт, едва ли някой е на мнение, различно от това, че чуждоезиковото обучение е от първа необходимост. Независимо дали се нуждаят от чуждия език за работа, пътуване или академични цели, или просто искат да опознаят някоя страна и нейната култура, повечето хора изучават английски език. За да може да се унифицира нивото на владеене на чуждия език, най-вече с оглед кандидатстване за работа и в различни учебни заведения, все повече институции изискват представянето на признат езиков сертификат. При нас можете да придобиете два вида сертификати за ниво на владеене на английски език:

OnlineEnglishClassroom сертификат

Международен сертификат IESOL

Certificate of_Training_OnlineEnglishClassroom_small

ESOL CERTIFICATE