LT offer sm

Listen and Talk
разговорен модул с преподавател

learn-from-home

Learn and Play
курсове за самоподготовка
Listen and Talk

Learn and Play

 

  

Задълбочени изследвания показват, че за да изградите езикови умения за най-кратък период от време, най-добрата практика е съчетанието от онлайн курсове за самостоятелна подготовка, с които практикувате четене, писане, слушане, граматика и разговорни курсове с преподавател на живо, с които тренирате своето произношение, слушане и говорене на английски език. В нашето виртуално училище можете да получите най-доброто от двата вида обучение.